Prishtinë, 14.05.2018

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se gjatë muajit të Ramazanit ligjërata e parë do të fillojë nga ora 09.30 dhe do të përfundojë në ora 10.45.

Ligjëratat tjera mbahen sipas orarit të mëhershëm.

 

Dekanati