Data: 28.08.2018

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:03.09.2018, deri më:07.09.2018.

* Provimet fillojnë më:12.09.2018 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor