Prishtinë, 26.09.2017

Njoftohen të gjithë studentet se provimi nga lënda Akaid -I- dhe II-mbahet me datën : 02.10.2018 në ora 11:00

 

Shërbimi studentor.