FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 09.11.2015

Njoftojmë studentët se provimi me gojë nga lënda:Gjuhë arabe–I- do të mbahet me datën.16.11.2015 nga ora 11:00.

Nga Mr. Besim Mehmeti