Prishtinë, 21.12.2018
Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë bërë kërkesë për marrjen e diplomës, se më datë 27.12.2018, duke filluar nga ora 11.00, do të bëhet shpërndarja e diplomave me një ceremoni zyrtare të organizuar nga dekanati.
Dekanati,
FSI