Prishtinë, 09.01.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, si dhe stafi akademik, se më datë 16.01.2019 (e mërkure) përfundon semestri i –I-të për vitin akademik 2018/2019

Studentët e rregullt e kanë për obligimi që t’i marrin nënshkrimet për ato lëndë të cilat i kanë dëgjuar gjatë këtij semestri.

P.S. Ditën e mërkurë mbahen ligjëratat.

Dekanat