Njoftohen studentët e nivelit MA se ligjëratat e semestrit të parë, 2018/2019, përfundojmë më datë 05.02.2019

Provimet fillojnë nga data 18.02.2019

Paraqitja e provimeve fillon nga data 11.02.2019 deri më datë 15.02.2019

Dekanati