FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 11.11.2015

Njoftojmë studentët se provimi nga lënda Akaid-I-II-shtyhet për  datën :21.11.2015.

 

Nga shërbimi studentor