Prishtinë, 26.12.2022

Njoftojmë studentët e FSI-së, orari i provimeve për afatin e Janarit/ 2023

  • Paraqitja e provimeve fillon nga data:16.01.2023, deri më:24.01.2023.
  • Provimet fillojnë më:30.01.2023 .
  • Studentët( e rregullt ),fillimisht duhet të marrin nënshkrimet e pastaj të paraqesin provimet (përjashtim bëjnë studentët e vitit të parë,dhe të dytë) .
  • Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor