Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e tetorit/2021

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 20. 10. 2021, deri më: 22. 10. 2021.

* Provimet fillojnë më: 25. 10. 2021 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor