Prishtinë, 26.12.2023

Ftohet i gjithë stafi akademik dhe studentët e Fakultetit që të marrin pjesë në ligjëratën e organizuar nga dekanati i Fakultetit, me temën: “Arti i Stilit Osman ne Kosovë (arkitektura, piktura dhe skulptura)”.
Ligjërues: dr. Orges Drançolli.


Data: 27.12.2023
Ora: 12:30
Vendi: Salla e Konferencave

Dekanati, FSI