Prishtinë, 31.10.2023

Njoftohen studentët të cilët janë paraqitur për pjesëmarrje në kursin e 1. Gjuhës arabe, dhe 2. Kuranit, se orari i kursit është si në vijim:

Kursi  Dita  Ora  
Kuran  Mërkure  14.00 / 15.30 
Gjuhë arabe Enjte  14.30 / 16.00 

Dekanati, FSI