BASHKËSIA ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Fakulteti i Studimeve Islame

Prishtinë, 02.09.2022

Njoftohen studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespondencë, të të gjitha viteve, përfshirë edhe absolventët, se nëse nuk i paraqesin provimet edhe në sistemin online SEVS nuk mund të hynë në provim, madje edhe nëse kanë bërë pagesën e provimeve.

Shërbimi studentor, FSI