16.12.2020, Prishtinë

NJOFTIM

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Janarit/ 2021

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 13.01.2021, deri më: 20.01.2021.

* Provimet fillojnë më: 25.01.2021 .

* Studentët ( e rregullt ), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet e pastaj të paraqesin provimet .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor