Prishtinë, 24.10.2016

Njoftohen studentët e Nivelit Master se afati i provimeve të nëntorit është siç vijon:

.        Paraqitja e provimeve fillon me 25.10.2016 dhe mbaron me 04.11.2016.

·        Provimet fillojnë me 14.11.2016 dhe mbarojnë me 25.11.2016

·        Për orarin e provimeve ju njoftojmë me kohë.

·        Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

.        Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë