·        Njoftojmë se paraqitja e  provimeve për afatin Nëntor 2016 fillon me 17.10.2016 dhe mbaron me 21.10.2016.

·        Provimet fillojnë me 25.10.2016 dhe mbarojnë me 07.11.2016

·        Për orarin e provimeve ju njoftojmë me kohë.

·        Paraqitje të provimeve kanë të drejt vetëm studentët e rregullt,absulventët  dhe kanë mundësi vetëm dy provime.

Shërbimi studentor                                                         Data:13.10.2016