Prishtinë, 04.11.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së , se afati i fundit për pagesën e semestrit : -I- III-V- VII , është deri me 12.11.2019.

Nëse nuk bëhet pagesa deri më datën e lartcekur humbeni statusin e studentit.

Shërbimi studentor