Data: 07.03.2023

Njoftohen studentët e FSI-së se orari i paraqitjes së provimeve për afatin mars dhe prill, është si në vijim:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 10.03.2023, deri më: 16.03.2023.

* Provimet fillojnë më: 20.03.2023 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Vërejtje: Të drejtë paraqitjeje kanë studentët e rregullt dhe me korrespondencë (dy provime),dhe apsolventët të cilët e kanë të vendosur semestrin e tetë në Index.

Me respekt, shërbimi studentor