Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se ligjëratat e semestri veror për vitin akademik 2021/2022 përfundojnë më datë 03.06.2022 për nivelin BA, ndërsa për nivelin MA përfundojnë më datë 08.06.2022

Afati i paraqitjes së provimeve, niveli BA, është duke filluar nga data 01.06.2022 deri më datë 09.06.2022.

Afati i paraqitjes së provimeve, niveli MA, fillon nga data 06.06.2022 deri më datë 10.06.2022

Studentët paraprakisht janë të obliguar që t’i marrin nënshkrimet, ta bëjnë pagesën e semestrit veror dhe më pastaj të paraqesin provimet përmes Sistemit SEVS dhe fletëparaqitjeve për provim.

Provimet për afatin e qershorit 2021/2022, për nivelin BA&MA, fillojnë më datë 13.06.2022

Dekanati, FSI