Prishtinë, 19.05.2016

Njoftojmë studentët për afatin e Qershorit 2016 me sa vijonë:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:23.05.2016, deri më:03.06.2016.

* Provimet fillojnë më:08.06.2016 dhe përfundojnë më:

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Shërbimi për studentë