Prishtinë, 14.05.2019

Njoftohen studentët e FSI-së se orari i provimeve për afatin e qershorit/2019 është si në vijim:

* Paraqitja e provimeve fillon më datë: 22. 05. 2019, deri më: 30. 05. 2019.

* Provimet fillojnë më datë: 10. 06. 2019 .

* Studentët (e rregullt), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet për lëndët të cilat i kanë dëgjuar, e pastaj të paraqesin provimet .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor