Prishtinë, 17.08.2020

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit/2020

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 01. 09. 2020, deri më: 07. 09. 2020.

* Provimet fillojnë më: 10. 09. 2020 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor