Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit/2022

  • Paraqitja e provimeve fillon nga data: 01. 09. 2022, deri më: 08. 09. 2022.
  • Provimet fillojnë më: 12. 09. 2022 .
  • Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor