Njoftojmë studentët e nivelit master të FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Janarit/2023

  • Paraqitja e provimeve fillon nga data: 14. 02. 2023 deri më 16. 02. 2023.
  • Provimet fillojnë më: 16. 02. 2023.
  • Paraqitja e provimit është 5 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.