Prishtinë, 18.11.2020

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të cilët kanë diplomuar gjatë vitit kalendarik 2020, të cilët janë të interesuar për marrjen e diplomës, që deri më datë 30.11.2020, të përfundojnë të gjitha procedurat e kërkuara nga Fakulteti, në mënyrë që të pajisen me diplomë.

Për kohën e shpërndarjes së diplomave do të informoheni me kohë.

 

Dekanati, FSI