N J O F T I M 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Ensar Halimi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull Trashëgimia Islame në trevën e Opojës, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 22. 03. 2022, duke filluar nga ora 15:00.

Komisioni: 

1. Prof. ass. dr. Sadik Mehmeti, kryetar 

2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, anëtar  

3. Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj, mentor 

DEKANATI