Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

N J O F T I M

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja ENISA BEKTESHI BAHTIRI mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Fushata kundër fesë në Shqipëri gjatë viteve 1945-90”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 15. 06. 2022, duke filluar nga ora 12:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Islam Hasani , anëtar
  3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

DEKANATI