Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

N J O F T I M

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti HYSNI BEKA mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Fjalët joarabe në Kuran sipas orientalistit Arthur Jeffery”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 15. 06. 2022, duke filluar nga ora 10:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, kryetar
  2. Prof. asoc. dr. Sadik Mehmeti , anëtar
  3. Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, mentor

DEKANATI