Prishtine, 03.03.2021

N J O F T I M

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Cansu Drangoy mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Roli i Aishes r.a. në shkencën e hadithit”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 08. 03. 2021, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar

2. Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, mentor

 

DEKANATI