Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

N J O F T I M

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja VALBONA ASLLANI mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Stolisja dhe zbukurimi i femrës në sipas të Drejtës Islame”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 13. 06. 2022, duke filluar nga ora 10:00

Komisioni:

  1. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, mentor

DEKANATI