Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Saranda Muharemi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Kultura fetare, identiteti i shqiptarëve – në kontekstin Islam-”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 31. 01. 2022, duke filluar nga ora 14:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, kryetar

2. Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

DEKANATI