Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

N J O F T I M

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti BAKI IMERI mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Sistemi laik në Republikën e Kosovës dhe të drejta e liritë fetare”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 13. 06. 2022, duke filluar nga ora 12:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar
  2. Prof. dr. Nazmi Maliqi, anëtar
  3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

DEKANATI