08.07.2021, Prishtine

 

N J O F T I M

 

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Besim Gashi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Pozita juridike e të tjerëve në Kartën e Medinës”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 16. 07. 2021, duke filluar nga ora 10:00.

 

Komisioni:

1. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, kryetar

2. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, anëtar

3. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, mentor

 

DEKANATI