Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

Fakulteti i Studimeve Islame

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master të FSI-së si dhe stafi akademik se semestri veror (Sem II) për vitin akademik 2021/2022 fillon me datë 01.03.2022.

Orarin e ligjëratave e gjeni në web-faqen e Fakultetit (https://fsi-edu.net/)