Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

Fakulteti i Studimeve Islame

Prishtinë

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master të FSI-së si dhe stafi akademik se viti i ri akademik 2021/2022, fillon më datë 02.11.2021 (e martë).

Orarin e ligjëratave e gjeni në web-faqen e Fakultetit (https://fsi-edu.net/orari-i-mesimit-ma/)

Dekanati, FSI