Prishtinë, 28.03.2023

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se kollekfiumi i parë, viti akademik 2022/2023, semestri veror, do të mbahet nga data 10.04.2023 deri më datë 14.04.2023

Orari i kollekfiumeve gjendet në web-faqen e Fakultetit (www.fsi-edu.net).

Gjithashtu edhe në tabelën e njoftimeve.

Gjatë javës së mbajtjes së kollekfiumeve nuk do të ketë ligjërata.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin pjesë në kollekfiume, ndërsa studentët me korrespondencë nuk kanë të drejtë që të hyjnë në kollekfium.

Dekanati, FSI