Prishtinë, 06.11.2019

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se kollekfiumi i parë, viti akademik 2019/2020, do të mbahet nga data 02.12.2019 deri më datë 06.12.2019.

Orari i kollekfiumeve gjendet në web-faqen e Fakultetit (Klikoni këtu) dhe Facebook. Gjithashtu edhe në tabelën e njoftimeve.

Gjatë kësaj jave nuk do të ketë ligjërata.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin pjesë në kollekfiume, ndërsa studentët me korrespondencë nuk kanë të drejtë që të hyjnë në kollekfium.

Dekanati, FSI