Prishtinë, 24.10.202

Njoftohen studentët e vitit të –I-rë dhe të –II-të, të cilët nuk kanë përfunduar shkollën e mesme në Medrese, se Fakulteti i Studimeve Islame do të organizojë kurs fillestar për mësimin e gjuhës arabe.

Të interesuarit luten të paraqiten në zyrën e sekretarit të Fakultetit deri në fund të javës.

Gjithashtu, FSI, këtë vit do të fillojë me organizimin edhe të kursit për mësimin-leximin e Kuranit për studentët e interesuar.

Kursi, në të dy lëndët, do të organizohet një herë në javë në objektin e Fakultetit.

Për orarin e kursit do të njoftoheni me kohë

Dekanati, FSI