Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

N J O F T I M

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti SEBAJDIN KRASNIQI mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Edukimi i familjes tradicionale dhe sfidat e jetës bashkëkohore”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 16. 06. 2022, duke filluar nga ora 12:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Islam Hasani , anëtar
  3. Prof. dr. Nazmi Maliqi, mentor

DEKANATI