Prishtinë, 30.11.2020

NJOFTIM

Për studentët e vitit të –I-rë

 

Njoftohen studentët e rregullt të vitit të –I-rë se kollekfiumi nga lënda: Gjuhë Arabe –I- do të mbahet më datë 04.12.2020 (e premte) duke filluar nga ora: 09.00

Ndërsa kollekfiumi nga lënda: Histori e së Drejtës së Sheriatit, dhe: Stili i Shkrimit Akademik, do të mbahen më datë 02.12.2020 (e mërkure) nga ora: 10.00

 

Dekanati,

FSI