Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës
Fakulteti i Studimeve Islame
Prishtinë

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, se afati për pagesën e semestrit: –I-, –III-, –V-, –VII-, fillon nga data: 01.10.2021 deri me 15.10.2021.
Nëse nuk bëhet pagesa deri më datën e lartcekur humbeni statusin e studentit.

Shërbimi studentor