Prishtinë, 22.02.2021

NJOFTIM

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së , se afati për pagesën e semestrit: -II- IV-VI- VIII, fillon nga data: 22.02.2021 deri me 04.03.2021.

Nëse nuk bëhet pagesa deri më datën e lartcekur humbeni statusin e studentit.

Shërbimi studentor