Prishtinë, 13.01.2023

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se semestri i -I-rë për vitin akademik 2022/2023, niveli BA, përfundon më datë 20.01.2023.

Ndërsa niveli MA përfundon më datë 08.02.2023.

Studentët janë të obliguar që të kryejn detyrimet e tyre me kohë.

Dekanati