Prishtinë, 04.05.2019

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 07.01.2019 ( e hënë) është ditë pushimi.

Dekanati, FSI