Prishtinë, 12.04.2023

Njoftohen studentët e FSI-së, niveli BA & MA, si dhe stafi akademik, se java e fundit e ramazanit, konkretisht nga data 17.04.2023 deri më datë 21.04.2023 është pushim.

Ligjëratat e humbura do të zëvendësohen në fund të semestrit të –II-të

Dekanati