Prishtinë, 23.02.2018

Njoftohen te gjithe studentët e Nivelit Master të regjistruar në vitin Akademik 2017/2018, se regjistrimi i semestrit të dytë duhet të bëhet që nga java e ardhshme, prej dates 26.02.2018 deri më 09.03.2018.

– Studentet duhet të bëjnë pagesën e këstit të dytë në shumën prej 300 euro, në bankën NLB.

– Duhet të plotësojnë fleteregjistrimin,  të cilin e marrin tek referentja e Masterit.

 

Shërbimi për studentë