FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 02.10.2013

Njoftohen studentët të cilët kanë arritur kushtin, për regjistrimin e vitit vijues, që të bëjnë pagesën e semestrit deri më datë 10.10.2013

Dekanati