Prishtinë, 25.12.2022
Njoftohen të gjithë studentët, niveli BA dhe MA, të cilët kanë diplomuar gjatë vitit kalendarik 2022, po edhe më parë, se më datë 27.12.2022, duke filluar nga ora 11:00, do të bëhet shpërndarja e diplomave.

Prandaj, luten të gjithë studentët të cilët kanë bërë kërkesë për tu paisur me diploma që të prezantojë në Fakultet.

Dekanati