BASHKËSIA ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Fakulteti i Studimeve Islame

Prishtinë

Njoftohen studentët e vitit të parë 2021/2022, të rregullt dhe me korrespondencë, se më datë 13.01.2022 duke filluar nga ora 14.30, do të shpërndahen ID-kartelat.

Studentët duhet të jenë prezentë, me që rast do të shpjegohet edhe mënyra e qasjes në sistemin elektronik të Fakultetit.

Dekanati, FSI