Fakulteti i Studimeve Islame
Prishtinë
18.11.2011

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda SIRE se provimi është shty për datë 29.11.2011 duke filluar nga ora 14.00

Shërbimi për studentë!